duyuru
App Store App Store facebook twitter instagram skype

GüneŞ Şiirleri

GÜNEŞ ŞİİRLERİ

 

BeN SeNin BaKıŞıNa KuRBaN oLuRuM YaR.. GözLeRinDe DoĞaR aVuçLaRınDa CaN VeRiRiM.. YüReqiMi YüReqiNe KöR DüqüM YaPaR aŞKınLa CaN VeRiRiM..

 

Ey DiLimDe DuA"M DüNYa"DaKi CeNNeTiM.. Ne ÇoqK KaYBeTMiŞiM KeNDimDeN SeNDeN öNCe.. YoqKLuquNa DöKüLeN 1HaSReT YaqMuRu BeLKi YüReqiMin PeNCeReSiNe VuRaN..
 

MeVSiMiM KıŞTı.. BaHaRıM oLDu qeLiŞiN.. MüLTeCi BaKışLaRDa YaRaLı DüşTüM YüReqK ŞeHRinDe..
 

BeN SeNin KoKuNa KuRBaN oLuRuM YaR.. MüHüRLeRiM KaLBiMi qöZLeRiNin GüLüŞüNe.. KaÇ LeyLa SeVeR YüReqÇe.. KaÇ MeCNun BeqLeR YüReqK ÇöLünDe.. NöBeT TuTaR GözLeRiM KiRPiqK uÇLaRınDa.. YaNSaDa YüReqiM aTeŞi SeNSin..
 

Ey DiLimDe DuA"M.. HaSReTiM.. ÖzLeMim.. SüZüLüR iÇiMe AŞqK KoKaN NeFeSin.. KeLiMeLeR YoqKLuquNDa SeyYaH oLuR.. Ne ZaMaN DoKunSaM KaLeMe.. Tüm KeLiMeLeR YüReqiMDe iLMiqKLeNiR.. YaZaMaM aDınDaN BaŞKa TeqK CümLe..
 

YazSaM ŞiiR.. YazSaM ŞaRKı BeLKi KaiNaT KıSKaNıR.. NiyeT eDeR YüReqiMDe eZBeR YaPaRıM SeNi..
 

BeN SeNin GüLüŞüNe KuRBaN OLuRuM YaR.. SıqıNıRıM YüReqK DeRGaHıNa.. AVuçLaRıMDa BüYüR DuA"m.. KıZıL HüZünLeRiM YaNaKLaRınDa uMuT BuLuR.. YaZaRıM 1 SeN BoYu.. YüReqiMin DiLi KoNuŞuR..
 

Ey AŞqK... Ey SeVDa... Ey DuA"m... YüReqiNDeN öPTüqüM.. YüReqiNDe SaR BeNi...
 
 

1KaDıNı AqLaTMaK ÇoqK ZoR DeqiL aSLınDa.. KaDınLaR HeRŞeYe AqLaYaBiLiR.. 1FLim"e 1ŞaRKı"yA 1YaZı"yA.. En aZ eRKeKLeR KaDaR YaNi.. aMa 1KaDıNı YüReqTeN AqLaTMaK ZoRDuR.. EqeR 1KaDıN YüReqTeN AqLıYoRSa.. AqLaTaN oNun YüReqiNe uLaŞMış DeMeKTiR..
 

aMa oO YüReqiN DeĞeRiNi BiLMeMiş oLaCaK Ki AqLaTaN.. GöZüNü BiLe KıRpMaDaN TeKeR TeKeR BaTıRıR iqNeLeRi YüReqiNe.. İşTe oO ZaMaN KoCa 1YuMRuqK qeLiR oTuRuR BoĞaZıNa KaDıNın.. YuTKuNaMaZ NeFeS aLaMaZ.. ÇüNKü oO KoCa YuMRuqK CaNıNı ÇoqK aCıTıR..
 

GözLeRi BuquLaNıR KaDıNın SoNRa.. AqLaMıyCaM DeR iÇinDeN.. aMa eNqeL oLaMaZ işTe.. ÇüNKü YüReqiNe uLaŞMışTıR BiRiLeRi.. Bu aCıYa Ne KaDaR KaRŞı KoYaBiLiR Ki KaDıN..
 

İnCe ince YaŞLaR SüZüLüR GöZLeRiNDeN.. ÖnCe 1KaÇ DaMLa.. SoNRa 1YaqMuR SeLi.. Ve KaDıN AqLaR HeMDe ÇoqK.. SaNMaYıN Ki qiDeNe AqLaR.. GiDeNiN qiDerKeN KoPaRTTıqı YeRDiR oNu AqLaTaN..
 
 

ÖyLe ÇoqK UyKuM VaRKi.. UyKuSuZ qeCeM SeN.. aCıLaRım DeRYa DeNiZ oLDu.. MaHŞeRi KaLaBaLıK YüReqiM SeN.. SeNi SeVSeM KıYaMeT.. SeVMeSeM inCiLiR YüReqiM.. 1uÇuRuMDaN öTe SoL YaNım.. 1DuRaK iLeRiM SeN.. 1YaNım SeN.. SeVSeM öLüM qiBi.. GiTSeM öLDüM qiBi..
 

FiqRiMim eN DeRiN DüŞünCeSi.. ZaMaNı DuRDuRup aLıp KoYaSım VaR SeNi KaLBiMe.. aDıNı SaTıRLaRDa KöPRü YaPıp.. EBRuLi DüşLeRDe YoLCuLuK YaPaSıM VaR qözLeRiNe.. SeVSeM öLüM qiBi.. GiTSeM öLDüM qiBi..
 

TaBiRi oLMaYaN 1RüYa qiBi.. DüşLeRimDeN qiTMeYeN SeN.. SaTıRLaRa DüŞeN aCı 1 MaTeM.. KaLeMin YaZDıqı KaDaR VaRSın BeNDe.. VaRLıqıNa SaRıLMaK öLüM.. YoqKLuquNDa YaŞaMaK öLüM.. KaLeMLe KaqıDıN GöZYaŞı.. SoLuM SeN SoLuquM SeN..
 

İçiMDeKi ÇoCuquN KüSKüN BaKıŞı.. MaSuM 1SeVDaNın TeRTeMiZ TüRKüSü.. SaZımDa SeN SöZümDe SeN.. SeVSeM öLüM qiBi.. GiTSeM öLDüM qiBi.. 1YaNım SeN..
 

 KoRKMa aRTıK AqLaMıYoRuM.. ÜzüLMüYoRuM qeCeLeRi.. YaSTıqıMı KaFaMa BaSTıRıp HıçKıRıKLaRa BoĞuLMuYoRuM.. SeSSizCe Ve SaKinCe DüŞüNüYoRuM..SoNu OLMaYaN 1DüŞünCe.. BeLKiDe aRTıK SeNin YoqKLuquNa YaVaŞ YaVaŞ VaRıYoRuM..aCı BiLe oLSa... HaNi DeRDiN yA..!. HaYaTTa HePp İyYi ŞeyLeR oLMaZ..aCıLaRDa VaRDıR KöTüLeRDe.. İşTe aCıLaRı YaŞaTaNLaRDaN BiRiDe SeN oLDuN..
 

SeN KöTü Mü oLDuN...?. aRTıK qöReMiYeCeqiM oO qüZeL qöZLeRiNi..TuTaMıYaCaqıM oO YuMaŞaCıK eLLeRiNi.. Ve aRTıK ZoR BiLe oLSa uNuTMaYa ÇaLıŞaCaqıM.. CümLeLeR BoĞaZıMa DüqüMLeNiYoR BaZeN.. ÇıKMaK BiLMiYoR iÇimDeN HaYKıRMaK isTeDiqiM KeLiMeLeR.. Ve GözLeRiM AqıRMıYoR aRTıK oNLaRDa aLışTı AqLaMaYa.. TıPKı BeNim aLışMaYa ÇaLışTıqıM qiBi YoqKLuquNa.. HaNi BeN SeNin iÇin TeqTim.. HaNi SeNin GöZ BeBeqiNDiM.... HaNi ŞimDi NerDeSin..?.. BeNi Bu SeNSizLiKTe NeDeN BıRaKıp qiTTin...
 

DeDiM yA ARTıK AqLaMıYoRuM... SaDeCe HaYKıRıYoRuM..Ve SoRuYoRuM... 1ÇıqLıKTı YaNLıZLıqıM.. HePiNiz Mi SaqıRDıNıZ... BaKMaYıN BöyLe SeSSiZ DuRDuquMa.. YüReqiMDe KoPaN FıRTıNaLaRLa BoĞuŞuYoRuM..SeBeBi Ne SeNin VaRLıqıN.. NeDe SeNin YoqKLuquN... SeBeBi BeNim SaNa DuYDuquM... aDıNı BiLe uNuTTuquM... "aŞqK"..
 
 

BeN SeNi 1HeVeS oL DiyE SeVMeDiM.. CiqeRiMe NeFeS oL SeNi SoLuYıM DiyE SeVDiM.. BeN SeNi BoŞu BoŞuNa HiÇi HiÇiNe SeVMeDiM.. CaNımDa KaNımDa RuHuMDa DoLaŞ DiyE SeVDiM.. BeN SeNi BeNimDe 1SeVqiLiM oLSun DiyE DeqiL.. CaNıMa CaN KaLBiMe İLaÇ RuHuMa eŞ oL DiyE SeVDiM... BeN SeNi YaNLıZLıqıMa aRKaDaŞ oL DiyE SeVMeDiM..KaLaBaLıK iÇinDe BeNi aNLaYaN TeqKTaNeM SaDeCe 1TaNeM oL DiyE SeVDiM..
 

BeN SeNi uNuTMaK iÇiN SeVMeDiM.. DüNYa 1YaNa MaHŞeRi aLeM aHReTiM oL DiyE SeVDiM..BeN SeNi aŞKımDaN öL KaLBiMe KöLe oL DiyE SeVMeDiM...SeNinLe Bu aŞqK DeNiLeN DuYquYu YaŞaMaK SeNi CaNımDa YaŞaTMaK iÇin SeVDiM.. BeN SeNi ÇoqK SeVDiM....
 

Ne ZoR ŞeYMiŞ SeNi uZaKTaN SeVMeK.. MiDeMDe öyLe 1YaNqıN VaRKi YoqKLuquNun qeCeSinDeN KaLMa.. İRTiCa eDip SıqıNSaMDa qözLeRiNe.. DiNMiYoR aCıM... DiNMiYoR SeNSiZ.. Bu YüzDeN uMuTSuZLuquM KıRqıNLıqıM.. HePSiNi SaBRıMa SıqDıRıYoRuM ŞüqRüM iLe SeViYoRuM SeNi..
 

HeR HaYRıN iÇinDe 1ŞeR.. HeR ŞeRRiN iÇinDe 1HaYıR VaRDıR DeYip SuKûT eDiYoRuM... DaĞıLMıŞ oLSaDa KaLBim 1qüN DöNeRSin DiyE ToPaRLaMıYoRuM.. YüReqiMe SaPLaNaN 1SıZı oLMaKTaN ÇıKıp eN DeRiNinDeN VuRuYoR öZLeMiN.. GiDiŞiNe Mi YaNSaM aLeV aLeV.. ÜzeRiMe YıqKTıqıN eNKaZınDa Mı KaLSaM..
 

HePp 1eqSkLiK HePp 1YaNLızLıK... SeSSizLiqiN iÇinDe 1DePReM qiBi.. 1HıçKıRıK Ki ŞuRaMDa BeN aqLaRıM YoqKLuquN AqLaR iÇimDe... MaqLup oLuRuM SaNa KaRŞı YeNiqK DüŞeRiM SeVDa"Na.. Mum qiBi YaNaR qöNLüM.. VusLaTTaN uZaqK qözLeRiNe.. SıKıŞıp KaLıR GöqüS KaFeSimDe NeFeSiM.. YiNe DuYquLaRın TaRuMaR oLDuqu aNımDaSın SöKüp aTaMaDıqıM KaLBiMin iÇinDe ÇıqLıKLaR aTaN AqLımDaSıN...
 

KaHReTSiN Bu qeCe"De AqLıMa SeN DüşTüN.. YaqTıqıM SiqaRaMDaN DeRiN 1 NeFeS ÇeqTim.. CiqeRLeRimDe HisSeTTiqiM YiNe SeNDiN.. "CeNNeT qöZLüM".. NerDeSin Bee "SeVDaLıM" NeRDeSiN... SeN DoLu KaHVe"LeRiM HüZüN DoLu MeyLeRiM VaR... HeR FinCaN"Da SeNi YuDuMLaDıM "YaRiM"..
 

HüZünLü ŞaRKıLaRLa AqLaRKeN BeN.. PeNCeReMiN BuĞuSuNa SeNin aDıNı YaZDıM.. ÇoCuqK qiBiYiM SeNSizKeN iNaN.. DoKunSaLaR AqLıYoRuM HeR oRTaMDa AqLıYoR VıZıTıYoRuM.. DosTLaRıM ŞaŞKıN qöZLeRLe SeyReDiYoRLaR BeNi.. OySaKi NeReDeN BiLeBiLiRLeR iÇiMi.. BeN SeNSizKeN eLinDeN eLMa ŞeKeRi aLınMıŞ ÇoCuqK MiSaLi aNNeSinDeN KoPaRTıLMıŞ MaSuM 1BeBeqK.. YaDa.. AnNe BaBaSıZ BüYüMüş ÖqSüZ qaRip qiBiYiM...
 

KıSaCaSı öyLe SaVunMaSıZ ÇaReSiz qiBiYiM işTe.. SeNin qeLiŞiNe aÇaCaK BüTüN ÇiÇeqKLeR.. SeNinLe qüLeCeK Bu AqLaYaN qözLeR.. HeRŞey SeNinLe YiNe VaRoLaCaK.. HaDiy qeLDe KuRTaR BeNi Bu CeHeNNeMDeN.. HaDiy.. CeNNeTiNe MuHTaÇ oLDuquM CeNNeT BaKışLı "YaRiM"..
 

TüKeNDiqK DeqiL Mi..?.. SaNKi 1qüZeRGaHıN SoN DuRaqıNDaYıZ.. Bu YoLCuLuK VeDaLaŞMaDaN BiTeCeK qiBi.. GeRiYe BaqKMaDaN uZaqKLaŞTıK SaNKi 1 BiRiMizDeN.. KaLBiMizDeN SöKüp aTMış qiBiMiYiz.. KaRŞıLıKLı BüYüTTüqüMüz HeRŞeYi.. MuTLuLuqK 1aVuç ToPRaKTı.. HaYaLLeRe KiRaLaMışTı GeCeLeRi.. HeRŞeYi 1aNLaŞıLMazLıqıN oMuzLaRıNa YüqKLeYip.. ÖyLeCe PeŞiNe DüşTüqK aYRıLıqıN..
 

SeNi BiLMiYoRuM.. KeNDimCe 1HeSaPLaşMa iÇinDeYim.. HaTıRLaDıqıM SoN Şey qöZLeRinDeKi DoNuK BaKışLaRıN.. SaNıRıM KıRıLDıqKÇa eqSiLDiqK iÇiMizDe.. KaÇ ZaMaNDıR HePp 1ŞeyLeR aNLaMSız eqSk YaRıM SaNKi.. DiLiMizDeN DöKüLeN KeLiMeLeRin TaDı YoqK.. AnLaMı oLMaYaN KeLiMe qiBi YaRıM KaLDı SeSiMiZin YaNKıLaRı.. DöNüŞü oLMıyCaK qiDişLeRin RüZqaRLaRı eSTi üSTüMüZe..
 

SeN qiDinCe SaNıRıM iÇim BuRKuLaCaK DiLiM LaL oLup SuSaCaK YiNe.. SaNıRıM SeNDe üZüLeCeKSiN.. KaRMa KaRıŞıqK 1 DüqüM qiBi NaSıL qeLDiySeK Bu HaLe.. UmuT YoqK qiBi ÇöZüLMeMiZe.. SeNinLe KuRDuquMuZ HeR HaYaL.. DiReNCiNi YiTiRMiŞ 1 DaVa qiBi.. KaVqaSıNa YeNiqK DüşTü SeVDa"Nın.. 1BaŞıNa KaLınMışLıqa MaHKuM eTTiqK KeNDiMiZi... 1 ŞiiR"n MıSRaLaRıNa YaZıYoRuM SeNi.. NeDeNDiR BiLiNMeZ.. HüZünLüYüM 1aZ..
 

HaNqi aLDaNMışLıqıN FeTHi"ne YeNiLDiqK.. BiLMiYoRuM.. SoNu qeLMeMiş HiKaYe qiBiYiM.. HaLiMi aNLaTaCaK LiSaNım YoqK.. ŞimDi qiDeBiLiRSin.. NaSıLSa BaŞTaN aŞaqı KaYBeTTiqK.. NaSıLSa iyLeŞMiyCeqK YaRaLaRıMıZ.. BeN SeNSizLiKTe SaNa YaZaRaK BuLaCaqıM "TeSeLLiYi" .. SeN BeNSizLiTe aNLaYaCaKSın "öZLeMeYi"...
 


KaLBimDeN NeLeR qeÇTiqiNi.. KaFaMDa NeLeR BiRiqTiRDiqiMi.. TaSaRLaDıqıM HeRŞeYi BiLDiqiNi DüŞüNüYoRuM.. En AZınDaN TüM BunLaRı HisSeTTiqiNi.. BeLKiDe öyLe 1BeqLeNTi BeNimKiSi.. ÇüNKü BunLaRı SaNa aSLa SöyLeYeMiYeCeqiM..
 

OySa oO KaDaR DiLiMin uCunDaLaR Ki.. RüZGaR eSSe DüŞeCeqKMiş qiBi.. GöZLeRiMe BaKSaN.. GiDeRKeN KaFaNı 1 KeRe qeRiYe ÇeViRSeN.. AqZımDaN DöKüLeCeK KaDaR DiLiMin uCunDa.. UZunCa SuSuŞLaRıM.. AqZıMı BiLe aÇMaDaN KaLaKaLışLaRıM.. BaKışLaRıMı KaÇıRışLaRıM HePp BunDaN...
 

BuRaDa HaVa HeR qeÇeN qüN 1aZ DaHa SoĞuYoR.. ZaMaN DiYoRuM.. 1aZ DaHa ZaMaN.. DiLiMin uCunDaKi KeLiMeLeR Bu KışTa DoNMaZSa 1DaHaKi YıL uÇMaYı ÖqReNeCeKLeR.. KaLBiMin 1YaNı SıCaK KaLaBiLiRSe Bu KıŞ.. 1DeLiLiqK DaHa YaPaCaqıM.. Ne 1PoRTaKaL BaHÇeSinDe DoLaŞTım NeDe 1PoSTa TReNin"De YoLCuLuK eTTim..
 

PaPaTYa"LaR BiLe aÇMaYa qöRSün.. 1aZ DaHa ZaMaN.. HaYaLLeRiMi eRTeLeDim BeLKi BeRaBeR YüRüRDüK oO DüşLeRDe.. YiNe VaKiT qeCeNin aYVaZ VaqTi.. ZiFiRi KaRaNLıkTa SeNi DüşLüYoRuM.. SaNKi HeRqüN 1aZ DaHa KaYBoLuYoR KaRŞımDaKi SuReTiN.. GözLeRiMi aCı ÇeqKMişÇeSiNe YuMuYoRuM.. HaFıZaMa KaZıYoRuM SeNi.. BeNDeN qiTMe isTeDiM..
 
 

Ne KaDaR DöNüp DoLaŞSaM YiNeDe oO ÇıqKMaZ SoKaKTaYıM ÇaReSiz.. YüRüYoRuM DaLqaLı Ve SeSSiZ.. SoKaK oO SoKaK BeNSe BeN DeqiLim.. SaNKi BiN YıL qeÇMiş aRaDaN.. BoşLuKTa 1ŞeyLeR aRıYoR eLim.. BeLKiDe MaHŞeRe DeqK BuLunMaYaN..
 

YiTiRDiqiN NeyDi aRaDıqıN Ne.. NeyDi YüReqiMi KuRŞuN qiBi SöKeN ALLAH"mM YoqKSa BeNDe ZaMaNLaR Mı DeqişTi.. YüRüDüM 1YoLuN SoNuNa qeLDim YıKıK ÜzqüN PaRaM PaRÇa Ve oNSuZ.. ALLAH"mM BuySa YaŞaMaK.. SiL aLNımDaN YazDıqıN Bu YaZqıYı.. Ya 1 YeRe ÇıqSın Bu SoKaK YaDa öLDüR iÇimDeKi SeVDaYı..
 

 

AnLaDıM Ki SeNMişSiN YaŞaMa KaYNaqıM.. SeVinÇLeRiM qüLüŞüM SeNMişSiN.. SeNin iÇinMiş MeĞeR DoKuNDuquM TüM SaTıRLaR.. DiLimDeN DüŞeN TüM HeCeLeR SeNMişSiN.. SeVDiqiM SeNMişSiN.. SeNin oLMaDıqıN Bu ŞeHRe YaqMuRLaR YaqıYoR ŞimDi.. HeR YaĞaN YaqMuRDa SeNSiZLiqe AqLıYoRuM
 

AcıLaRLa qeÇeN HeRqüN 1YaPRaqıNı KoPaRıYoRuM TaqVimLeRDeN.. GiDiŞinLe YaNLızLıqa MaHKuM oLMuŞ.. YaNLızLıqa eSiR oLMuŞuM.. 1qüN oLSun qüLMeDi YüZüM.. AnıLaRLa aVuNuYoRuM aRTıK.. AqıR YaRaLaR BaqLıYoR KaNaYaN YaRaM.. eRiMeKTeYiM SoĞuqK KıŞ qeCeLeRinDe.. 1De qeL 1De SeN qöR HaLiMi..
 

OTuRup AqLaRSın YaNı BaŞımDa.. RuHuMa aCıLaRın eN BüYüqüNe YaŞaTaN BaqRımDaKi YaNaN aTeŞin eSeRi..SeNMişSiN SeVDiqiM SeNMişSiN.. ÇıRPıNışLaRıM VaYDa eTMiYoR... SuSMaLaRımSa iNTiHaR oLuYoR BaNa..
 

SeVqiNe aÇ SeVqiNe SuSuZ KaLaKaLMıŞıM.. YüReqiMDe Ki KaRaNLıqa SuReTiNin qöLqeSi DüşMüş.. Ne TaRaFa BaqKSaM 1 SeN .. NeReYe DoKunSaM 1 SeN VaRSıN.. KaRaNLıqKLaR oRTaSınDa YaPaYaNLıZ KaLMıŞım.. SeNSiZ Ve ÇaReSiZim ŞiMDi..
 

 

Ey BeNim DüşLeRiMDe YaŞaTTıqıM TeqK HaYaLiM.. RüYaLaRıM.. HaSReTiM.. HeRŞeYiM.. OLMuşSuN CaNıMa CaN KaTaN DoYuMSuZ SeVinCimSiN.. ÜsTüNe SeVDa KoKLaMaKTaN SaKıNDıqıM TeqK aŞKımSıN.. MaVi uMuTLaRıN BiTiş SeNFoNiSinDe öMüR BiLDiqiM.. EZBeRSin HeR CümLeMDe.. MısRaLaRDa HeCe HeCe ÇaqLaDıqıMSın..
 

NaZaR eTMeM aSLa 1BaŞKaSıNa GüLLeR AqLaR MeNeKŞeLeR AqLaR.. PaPaTYaLaR SoLaR.. TuTKuNun oLMuŞuM VaZqeÇiLMeZimSin SoNSuZa KaDaR.. BüTüN HüZünLeR SeNin VaRLıqıNLa SoN BuLuYoR GöNLümDe.. ESiYoRSuN SeVDa YeLi qiBi HeR aN BaŞımDa.. NaSıL 1DuYquDuR Ki KeNDiMi SeNDe KaYBeTMiŞiM BeN..
 

SeNinLe KaRaNLıqK qeCeLeRi qüNDüZ BiLeReqK YaŞaDıqıMSın.. eLimDe DeqiL KeNDiMi SeNDeN aLaMıYoRuM.. NaKŞeDiYoRSun DüŞLeRiMe HeRqüN HeRaN YüReqimDeSin.. İsMiNi MıSRaLaRımDa SaqKLı TuTTuquM "öMRüMSün"..ÇoCuqKSu 1MaSumLuqKTa DüNYa"Ma qiReN YıLDıZıMSın.. OLmaZSa oLMaZımSın BeNim öZLeM DuYDuquM YaNım..
 

KaLBiMi ÇaLDıN uMMaDıqıM 1aNDa.. BeNim.. "uMuDuM".. "Kaderim" oLDuN.. SaNa CoŞaN YüReqiMDe TüRLü BaHaRLaR VaR.. Ey BeNim imKaNSıZım VusLaTSız SoN DuRaqıM.. Ve BiLeSin Ki SeVDiCeqiM SeN BeNim CaNSuYuM"Sun.. İsMimDe SeNSin CisMimDe SeN..... SaKıN uNuTMa....
 

 

HaTıRLaRMıSıN BiLmeM.. YaNımDa oLDuquN ZaMaNLaRDa SaNa ŞiiR YaZaMıyCaK KaDaR MuTLuyDuM.. ŞimDiySe SeNi aNLaTaN ŞiiR"LeR YaZıYoRuM.. aMa SeN YoqKSun.. GözLeRiN HaaLa BuRaDaYKeN.. SeN NeReDeyDiN.. HaNqi SoKaqıMDaYDıN.. HaNqi ÇıkMaZınDaYDıN Bu ŞeHRiN.. Ve BiLiRMiSin Hiç 1SoKaK qözLeRin KaDaR ÇıKMaZ DeqiL Bu üLKeDe..
 

YaRıNım DiyE qöRDüqKLeRiMi DünLeRiMDe YiTiRMeYe aLıŞıqK oLSaMDa.. GözLeRiN oLMaDaN qöReMeM BeN Bu DüNYa"Da.. ÖyLe 1YaRa VaRKi BeNDe BaqKTıqKÇa aCıYoR.. HaDiy qeLDe SaR YaRaLaRıMı DeSeM.. YiNe qeLMeZSiN BiLiYoRuM.. SuSuYoRuM... GözLeRiN DiYoRuM.. SuSuYoRuM.. eLLeRiN DiYoRuM.. HaNi oO ÇoqK SeVDiqiM eLLeRiN DiYoRuM.. SuSuYoRuM...
 

aCıM DiYoRuM.. SuSuYoRuM.. SeNSe HaYaLLeRiMDeN qüLümSüYoRSuN.. KaLBiMi SuSTuRuYoRSuN.. SuS SuS BiTMiYoRSuN.. EqSiqiM işTe qöRMüYoRMuSuN.. aMa HaqKLıSın eqSk 1CümLe NoqKTa KoySaNDa TmaMLaNMazDı DeqiL Mi.. SaHip oLaMaDıKLaDıMın aDı"DıR eqSk YaNım.. aCımLa öLüYoRuM qüCeNMe BaNa..
 

KimSeYi SuÇLaMıYoRuM.. SaDeCe HaYaTa Hiç DoKunMaDaN iÇinDeN KeNDiMi ÇıKaRıYoRuM.. HaYaT HeRKeS iÇin DeqiLMiş.. ŞimDi SöZüN BiTTiqi YeRDeYiM.... "SoN SöZüM oLuRMuSuN SeVDiCeqiM".... ÖLüMü SeVeCeK KaDaR YaNLıZıM aRTıK.. KaLBiMe 1ÇiVi ÇaKTıM KeNDiMi öLüMe.. SeNi KaLBiMe aSTıM..
 

 

aNi KaRaRLaR VeRMiCeKSin HaYaTTa.. ÇoqKTa DüŞünMiyCeKSin aSLınDa.. YoLuNu ÇiZDiySeN qiTMeN qeReKiYoRSa qiDeCeKSin.. HeSaP KiTaP YaPMıyCaK KimSeYi KiMSeyLe KıYaSLaMıCaKSıN.. SeViYoRSaN oLDuqu qiBi SeVeCeKSiN.. Ne KiŞiLiqiNe Ne ŞeqLiNe MüDaHaLe eTMiyCeKSiN...
 

CiSMiNi DeqiL SaNa VeRDiqi HisSi SeVeCeKSiN.. MuTLuLuqu KaDaR MuTSuzLuquDa SeNin oLaCaK.. DoYa DoYa SaRıLaCaKSın.. Ne KaDaR SaRSaN DoYaMıyCaKSıN.. HeRKesTeN BaŞKa SeVeCeKSiN oNu.. KaLıpLaRa SoKMıyCaK .. AŞqKa BaMBaŞKa 1YoL ÇiZeCeKSiN.. HeR aNı oO YoKKeN BiLe oNunLa YaŞaYaCaKSıN.. İçinDeN qeLe qeLe SeVeCeKSiN.. KaLBinDeN TaŞa TaŞa..
 

KaLBiNin aKıŞı HaYaTıNın aKıŞıNı DeqişTiReCeK.. VaR qüCünLe SeVeCeKSiN.. "HaYaTıNı"... 1YaBaNCıya SeVSin DiyE DeqiL.. SeVDiN DiyE SeVeCeKSiN.. SeVqiN eMeqiN VeRDiqiNe KaRŞıLıK aRaMıyCaKSıN.. 1qüN BiTeRSe HeRŞeYi HeLaL eDeCeK aH eTMiyCeKSiN... HaTaLaR YüqKLeMiyCeKSiN..
 

Ne KeNDiNin aVuKaTı NeDe aŞKıN YaRqıCı oLaCaKSın.. BaŞKaSıNı SoRquLaDıqıN qiBi SoRquLaYaCaKSın KeNDiNi.. HaTaNı qöRMeYiDe BiLeCeKSin.. aF DiLeMeYiDe.. TeqK SaVaŞın BiTMeSiN DiyE oLaCaK.. aRKaNa DöNüp BaqTıqıNDa KeŞKeLeRiN oLMıyCaK.. GözLeRinDe BiTTiqiNi qöRDüqüNDe DiLeNMiyCeKSiN..
 

aCıYıDa oNDaN ÖqReCeKSiN.. HiÇ TaTMaDıqıN KeSKiN TaDı qeLeCeK AqZıNa.. FaKaT aŞKıN aCıSınDaN BiLe ŞiKaYeT eTMiyCeKSiN.. AsLaN qiBi qiRDiqiN HaYaTTaN.. İnSaN qiBi ÇıKMaYı BiLeCeKSin..
 
 

... "KuZuM"... NaSıLSın..? BeN PeqK iyYi DeqiLim aSLınDa.. aKLıM KaLBiM HePp SeNDe.. ÇaReSiZim DeMeYi KeNDiMe YaKışTıRaMıYoRuM.. aMa SeNSiZim..!. HaBeRSiZiM...!. Oo KaDaR ÇoqK iHTiYaCım VaRKi SeSiNe.. GeRÇeKTeN iyYi oLDuquNu BiLMeYe.. 1TeqK RaBBiMe aNLaTaBiLiYoRuM SeNi.. ALLAH"mM.. Oo SaNa eMaNeTim DiYoRuM.. eMaNeTiMi üZMeSinLeR iNCiTMeSinLeR DiYoRuM.. 1aZCıqK oLSun RaHaTLıYoRuM... Biz BöyLe oLMaMaLıyDıK.. EvimiZ"De oLMaLıyDıM ŞuaN MuTFaKTa SeNi izLeMeLiyDiM.. BeN DoqRaMaLıyDıM SoĞaNı MeSeLa..
 

OLaKi qöZünDeN YaŞ DüşLeRDe iÇim aCıR DiyE.. SaDeCe MuTLuLuqTaN qöRMeLiyDiM YaNaKLaDıNDaN SüZüLeNLeRi.. Biz BöyLe oLMaMaLıyDıK.. HaTıRLaRSın yA SeNSiz SoFRaYa oTuRMıyCaM DiyE SöZ VeRDiyDiM.. ÖyLe ŞeYLeR BoĞaZıMa DüqüMLeNiYoR Ki.. ÜŞüDüqüMü HisSeDiYoRuM BaZeN.. SoquKTaN DeqiL aNLaŞıLMaMaKTaN.. İsTaNBuL"a BiLe KüSeSiM VaR..
 

Cevap bırakın

Tamamen Ucretsiz

Sohbet odaları içerisinde kendi sınıfında en iyi sohbet hizmeti veren , dostluk ve kalite anlayışını en güzel şekilde , kullanıcılara hitap eden chat sitesidir.

Bizi Takip Edin

Sosyal medyada bizi takip etmeyi unutmayın!

facebook twitter instagram skype
© 2021 Copyright - Esunus Bilişim Çözümleri